โรงเรียนนานาชาติ

  • St. Andrews International School (Sukhumvit 107)
  • St. Andrews International School Bangkok (Sukhumvit 71)
  • The Amercan School of Bangkok (Thongior)
  • Trinity International School

ห้างสรรพสินค้า

  • บิกซี , แม็กแวลู่ , 7-11

ช็อปปิ้ง/ชุมชน/บันเทิง

  • เก็ตเวท์ เอกมัย

โรงหนัง

  • เมเจอร์เอกมัย

โรงเรียน/มหาลัย

  • โรงเรียนศิวิกร วิทยาลัย
© 2015 - 2016 greenviewekkamai10.com All Rights Reserved.